De landgoederenzone Gelders Arcadië is gelegen langs de zuidelijke rand van de Veluwe en omvat meer dan 100 buitenplaatsen en landgoederen. Het omvat de gemeenten Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden. In dit gebied is hard gevochten tijdens de Slag om Arnhem (Market Garden), met als gevolg dat veel landhuizen en kastelen zwaar beschadigd en verwoest werden en parklandschappen veranderden in militaire velden met loopgraven. Het Airborne Museum Hartenstein, Oosterbeek, is zonder twijfel het meest bekende voorbeeld van een landhuis in de Tweede Wereldoorlog. De vijf Gelders Arcadië gemeenten willen meer weten over het oorlogsverleden van de meer dan 100 landgoederen in het gebied, zodat deze verhalen gedeeld kunnen worden met hun inwoners en de vele gasten die het gebied bezoeken.

Foto: Rolf Baas

Ad van Liempt

…is journalist en schrijver; hij werkte bij kranten en bij de publieke omroep, o.a. als hoofdredacteur van NOVA en eindredacteur van Andere Tijden. Hij schreef verschillende boeken over historische onderwerpen, vooral over de tweede wereldoorlog, en promoveerde in 2019 op een biografie van de kampcommandant van Westerbork, Gemmeker.

“Ik werk graag mee aan het project Oorlog in Arcadië omdat de oorlogsgeschiedenis van kastelen, landgoederen en buitenplaatsen tamelijk onbekend is en bij nader onderzoek ongetwijfeld interessante verhalen gaat opleveren.”

Marjolein Sanderman

…is van huis uit jurist en via een omweg terechtgekomen in het erfgoed om daar nooit meer weg te gaan. Sinds 1995 werkt ze als beleidsadviseur erfgoed in de prachtige, erfgoedrijke gemeente Rheden. Een gemeente met mooie historische dorpen, gelegen in het groen van zowel het Nationaal Park de Veluwezoom als de vele historische landgoederen en buitenplaatsen.

“Hoewel sommige verhalen bekend zijn, is veel kennis over de oorlog op buitenplaatsen en landgoederen nog niet verzameld en ontsloten. Het is bijzonder belangrijk dat dit wel gebeurt, juíst in ons gebied waarin de oorlog zo’n onuitwisbare indruk heeft achtergelaten en nog altijd ‘leeft’, zowel sociaal als ruimtelijk. Voor zowel de verbondenheid van de eigen inwoners aan dit erfgoed als voor de aantrekkingskracht voor de toeristen die juist op zoek zijn naar kennis en verhalen.”

Paul Thissen

…werkt als regisseur bij het erfgoedprogramma van de provincie Gelderland, met als zwaartepunt historische landgoederen. Hij is opgeleid als historisch geograaf. Sinds 1993 (promotie) publiceert hij over historisch-landschappelijke thema’s in Gelderland en het Nijmeegs-Kleefse grensgebied. Een recente publicatie was ‘Bezet, Bevrijd & Geplunderd, Geallieerde plunderingen in de regio Nijmegen 1944-1945’.

Oorlog in Arcadië is voor mij een belangrijk thema omdat er over (Gelderse) landgoederen in de Tweede Wereldoorlog veelal oppervlakkig en vaak ontwijkend geschreven is: tijd voor een grondige aanpak!”

Jeanine Perryck

…is na de studie Kunstgeschiedenis en archeologie in Leiden de museale praktijk ingestapt als conservator van een aantal regionale musea in Noord-Holland. Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds is ze voornamelijk verantwoordelijk voor advisering op datzelfde terrein en de monumentenzorg. Deze combinatie vormt nog steeds de dagelijkse praktijk bij de afdeling Musea & collecties van Geldersch Landschap & Kasteelen.

“Buitenplaatsen met hun landhuizen en kastelen zijn oases van schoonheid in het landschap. De geschiedenis ervan verbindt ze juist weer met de omgeving. Beide aspecten verdienen aandacht, waardering en verdiepend onderzoek.”