Dr. Elyze Storms-Smeets…

…is historisch geograaf en gespecialiseerd in landgoederen en buitenplaatsen. Ze promoveerde in 2005 op de geografie van buitenplaatsen en landgoederen, 1800-1950. Sinds 2007 is Elyze werkzaam bij het Gelders Genootschap en van 2012-2017 was ze tevens universitair docent Historische Buitenplaatsen en Landgoederen bij Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 15 april 2021 is Elyze buitengewoon universitair hoofddocent Cultureel Erfgoed en Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling (Cepro). Elyze is als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Limburgse Kastelen en de commissie Landschapsgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap. Elyze is algemeen projectleider en verantwoordelijk voor de dagelijkse voortgang van het project Oorlog in Arcadië, de coördinatie van externe communicatie, en het aansturen van het projectteam. Binnen het project is ze verantwoordelijk voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek in alle elf provincies en het aansturen van de junior onderzoekers.

Sazya Zeefat…

…studeerde Kunstgeschiedenis en Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als adviseur en onderzoeker bij het Gelders Genootschap houdt ze zich vooral bezig met landgoedanalyses en klimaatadaptatie. Binnen het projectteam Oorlog in Arcadië is Sazya junior onderzoeker en verantwoordelijk voor het verzamelen, beheren, analyseren en verwerken van informatie voor de provinciale databases over oorlogsgerelateerde gebeurtenissen op kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Daarnaast is ze coördinator van de regionale adviescommissies Kennemerland en Utrechtse Heuvelrug.​

Kim van de Ven…

…studeerde Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Cultureel erfgoed, landschap en architectuur hebben haar altijd al geboeid. In 2020 liep Kim stage bij het Gelders Genootschap binnen het project Oorlog in Arcadië. In haar stageperiode hield ze zich bezig met het inventariseren, karteren en analyseren van oorlogserfgoed op landgoederen in Gelders Arcadië. Denk hierbij aan bijvoorbeeld loopgraven, bunkers, granaatscherven in bomen, etc. Wat betekent het oorlogserfgoed voor eigenaren, beheerders en overheden? Hoe kunnen we er tegenwoordig mee omgaan? Daarnaast schrijft ze mee aan de publicatie.

Nick van den Berg…

…is sinds april 2019 werkzaam bij het Gelders Genootschap. Tijdens zijn tijd daar is hij voornamelijk werkzaam geweest binnen verschillende projecten en advieswerk binnen gemeentes. Nick is sinds december 2021 onderdeel van het projectteam Oorlog in Arcadië. Bij het project komt een schat aan informatie boven tafel, waarvan schade en verwoesting, familierelaties, onderduikers en verzet, zoals pilotenlijnen, nog maar een kleine greep is. Dit alles zal worden ontsloten door middel van een publicatie, waar Nick met schrijven en redactiewerk een bijdrage aan zal leveren. In de publicatie zal aandacht zijn voor het grotere verhaal van de landgoederen en buitenplaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog, alsook de persoonlijke, soms schrijnende, maar ook de mooie en ontroerende verhalen.​

Alexandra Berends…

…is sinds 2022 onderdeel van het projectteam. In 2018 heeft ze stagegelopen bij het Gelders Genootschap voor de studie Landschapsgeschiedenis. Haar taak was toen om een database te maken voor Gelderland over wat er allemaal gebeurd is op kastelen en landgoederen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels heeft ze een andere mooie taak bij het project: zich bezighouden met het vinden van beeld- en bronmateriaal voor de erfgoedfilm over de Utrechtse Heuvelrug en het publieksboek. 

Sietske Annevelink-Schurer…

…is als Bachelor student Algemene Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit bezig aan haar laatste studiejaar met Kunstgeschiedenis als afstudeerrichting. Hierna volgt nog de Master Cultuurgeschiedenis met hopelijk Kastelen en Buitenplaatsen als afstudeeronderwerp. Aan de Rijksuniversiteit Groningen volgde zij de module Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Bij het Gelders Genootschap in Arnhem liep ze in 2021 stage binnen het project ‘Oorlog in Arcadië’ en inmiddels is ze lid van het projectteam als vrijwilliger. Haar specialiteit ligt bij Oral History en voor het project houdt ze zich dan ook bezig met het interviewen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op een kasteel of landgoed verbleven. Omdat veel van hen niet meer in leven zijn worden ook nazaten van deze personen geïnterviewd. Te denken valt aan (nazaten van) voormalige eigenaren of bewoners, Duitse militairen, geallieerden, weeskinderen, personeel, maar ook pachtboeren op de landgoederen. Sietske hoopt mooie verhalen te kunnen vangen en op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek.

Oud-Medewerkers

Dr. Fred Vogelzang…

…is historicus en promoveerde in 2010 op een studie over de soevereine baronie IJsselstein, genaamd ‘Een woonplaats voor fatsoendelijke luyden’. Na werkzaam geweest te zijn bij de universitaire lerarenopleiding in Utrecht en bij het Erfgoedhuis Utrecht begon hij in 2008 als wetenschappelijk onderzoeker bij de NKS. Daar verrichtte hij onderzoek naar de relevantie van kastelen, buitenplaatsen en hun historische groen. Dit leidde in 2016 tot de publicatie Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen, Een eeuw herbestemming. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het blad Kasteel&Buitenplaats en diverse NKS-publicaties. Op dit moment is hij redacteur van het blad Het Buiten en houdt vele lezingen en voordrachten over kastelen, buitenplaatsen en erfgoed. Fred was tot aan zijn pensioen in november 2021 binnen het projectteam Oorlog in Arcadië verantwoordelijk voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant.

Julia van Duijvenvoorde…

…studeerde Internationale Politiek, Duits en deed een master in Heritage & Memory Studies aan de UvA. Ze is junior adviseur bij Oorlog in Arcadië. Van haar studie is de vraag ‘hoe gaan we er nu mee om?’ Julia altijd bijgebleven. Vanwege haar internationale opvoeding en academische achtergrond is het zoeken naar veelzijdige en genuanceerde verhalen altijd een centrale component van Julia haar leven geweest. Oorlog in Arcadië streeft er ook naar om een verscheidenheid aan stemmen en verhalen te verzamelen en daardoor een dieper en complexer begrip van de Tweede Wereld Oorlog in de context van buitenplaatsen te ontwikkelen. ‘Arcadië in de oorlog’ vindt Julia een fascinerend thema om te onderzoeken.​